Psychologia jest dziedziną, w której wykorzystywane są rozmaite techniki poznawania osoby wspieranej i pracy nad rozwiązywaniem jej problemów. Specyfika działań psychologa lub psychoterapeuty polega głównie na kontakcie werbalnym z pacjentem. Każda rozmowa umożliwia wspólne odkrywanie źródeł problemów i poszukiwanie racjonalnych sposobów radzenia sobie z nimi. Ma to na celu doprowadzenie osoby wspomaganej do stanu równowagi emocjonalnej, a co za tym idzie poprawienie jakości jej życia.

Konstruktywna współpraca

Gabinet psychoterapii jest miejscem, w którym zostaje nawiązana specyficzna relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Oparta jest na wzajemnym zaufaniu, empatii i akceptacji. Ze strony pacjenta potrzebna jest silna motywacja do pracy nad problemami, a terapeuta musi wykazywać się sporą dozą obiektywizmu i tolerancji. W gabinecie psychoterapii nikt nie jest oceniany ani krytykowany. Dzięki temu klient może pozwolić sobie na całkowitą szczerość i otwartość w wyrażaniu swoich poglądów i opisie zachodzących w jego życiu wydarzeń. Jest to warunek dobrej współpracy w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów terapii. Rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie osobie wspomaganej w dokonywaniu analizy mechanizmów, które wpływają na jej zachowanie w sytuacjach trudnych. Uświadomienie sobie tych przesłanek pozwala w przyszłości mieć nad nimi kontrolę.

Odkrywanie siebie

Dla osób, które nie mają pewności co do swojego potencjału, nie wierzą w swoje możliwości albo borykają się z różnymi kompleksami, gabinet psychoterapii jest miejscem, gdzie mogą stopniowo dążyć do utworzenia adekwatnego obrazu samego siebie. W toku cyklicznych spotkań są w stanie zweryfikować hierarchię wartości, którymi kierują się w życiu i w relacjach z innymi ludźmi. Stwarza to przestrzeń do dokonywania zmian postaw i nastawień, warunkujących wszelkie formy zachowania. Każda rozmowa z psychoterapeutą wnosi jakieś nowe wartości odnośnie do funkcjonowania klienta w środowisku społecznym. Uczy też prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych. Do gabinetu psychoterapii zgłaszają się również osoby, które nie potrafią panować nad swoimi negatywnymi emocjami. Terapeuta pomaga im przełożyć impulsywne reakcje na akceptowany społecznie język asertywności.

Zasada poufności

Wszelkie informacje przekazywane przez pacjenta nigdy nie wychodzą poza gabinet psychoterapii. Każdy może opowiedzieć o swoich przeżyciach, przemyśleniach, błędach i uchybieniach. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, tak jak lekarza, czy adwokata. Poufne informacje nie są przekazywane nawet najbliższej rodzinie. Wykorzystywane są jedynie do analizy problemów z różnych perspektyw. Dla pełnego komfortu pacjenta gabinet psychoterapii jest odpowiednio wyposażony. Wygodne fotele ustawione naprzeciw siebie umożliwiają zajęcie swobodnej pozycji i nawiązanie kontaktu wzrokowego. Najczęściej drzwi do gabinetu posiadają zabezpieczenie dźwiękochłonne, aby treść rozmowy nie docierała do uszu klientów siedzących w poczekalni.